новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
помощкошница
and or
        
bulgaria -
1879-1888 | 1889-1898 | 1899-1908 | 1909-1918 | 1919-1928 | 1929-1938 | 1939-1948 | 1949-1958 | 1959-1968 | 1969-1978 | 1979-1988 | 1989-1998 | 1999-2008 | 2009-2017 |
2016-11-17 200 години от рождението на Димитър Добрович
формат 140 x 79 mm; назъбване 13 : 13 1/4; художник Дея Вълчева
MI#
SC#
LC#5284
2,65lvкартини на Димитър Добрович (1816 - 1905)
11 000 copies,

Пълна серия (2) 3.55 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used