новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
помощкошница
and or
        
bulgaria -
1879-1888 | 1889-1898 | 1899-1908 | 1909-1918 | 1919-1928 | 1929-1938 | 1939-1948 | 1949-1958 | 1959-1968 | 1969-1978 | 1979-1988 | 1989-1998 | 1999-2008 | 2009-2018 |
Забележка: На тази страница може да поръчате само пълни серии ако са налични. Моля кликнете на името на сериятаза да видите детайлите и изображенията. Също ще може да проверите за отделни стойности първодневни пликове, куриози и вариации.

Моля изберете как да се показват страниците: без изображения с изображения

1942
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
01 Junlc 466/0Труд и радост.5 0.54
1948
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
31 Marlc 693/6Отдих и култура.4 0.34
1953
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
26 Declc 930/1Профсъюзна самодейност.2 0.27
1959
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
29 Auglc 1186/91Републикански младежки фестивал и спартакиада.6 0.94
1960
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
23 Feblc 1207/0850 г. Народна опера.2 0.67
1975
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
21 Marlc 2458100 г. Международна конвенция за метъра.1 0.20
1982
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
14 Janlc 3110/14Народни музикални инструменти.5 2.01
2014
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
29 Aprlc 5133/34Европа 2014: Народни музикални инструменти2 2.88
29 Aprlc 5135Европа 2014: Народни музикални инструменти блок2 2.88
29 Aprlc 5137Европа 2014: Народни музикални инструменти карнетка2 10.72
2015
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
06 Auglc 5194/96Народно творчество3 2.88
2017
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
28 Aprlc 5297100 години от рождението на Ела Фицджералд1 2.68
28 Aprlc /98100 години от рождението на Ела Фицджералд неперфорирани блокове2 29.48