новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
помощкошница
and or
        
bulgaria -
1879-1888 | 1889-1898 | 1899-1908 | 1909-1918 | 1919-1928 | 1929-1938 | 1939-1948 | 1949-1958 | 1959-1968 | 1969-1978 | 1979-1988 | 1989-1998 | 1999-2008 | 2009-2018 |
Забележка: На тази страница може да поръчате само пълни серии ако са налични. Моля кликнете на името на сериятаза да видите детайлите и изображенията. Също ще може да проверите за отделни стойности първодневни пликове, куриози и вариации.

Моля изберете как да се показват страниците: без изображения с изображения

1958
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
20 Seplc 1116/21Зеленчуци, перфорирани.6 2.01
20 Seplc 1122/27Зеленчуци, неперфорирани.6 3.35
1959
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
01 Aprlc 1152Надпечатка.1 0.27
15 Maylc 1161Зеленчуци II издание променен цвят1 0.13
1962
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
01 Janlc 1332/46Надпечатки.15 13.40
1965
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
01 Aprlc 1578/84Селскостопански произведения.7 1.34
1967
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
15 Jullc 1786/97Стопански постижения.12 1.34
1995
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
31 Jullc 4179/84Традиционни култури.6 0.47
2002
датаномераиме сериябр.чисти
цена лв.
печат
цена лв.
08 Maylc 4550/53Флора: семейство тиквови4 2.20