новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
помощкошница
and or
        
bulgaria 1909 - 1918
1879-1888 | 1889-1898 | 1899-1908 | 1909-1918 | 1919-1928 | 1929-1938 | 1939-1948 | 1949-1958 | 1959-1968 | 1969-1978 | 1979-1988 | 1989-1998 | 1999-2008 | 2009-2018 |
Забележка: На тази страница може да поръчате само пълни серии ако са налични. Моля кликнете на името на сериятаза да видите детайлите и изображенията. Също ще може да проверите за отделни стойности първодневни пликове, куриози и вариации.

Моля изберете как да се показват страниците: без изображения с изображения

1909
датаномеримемаркичисти
цена лв.
печат
цена лв.
20 Junlc 72/74Надпечатки в/у „Фердинанд 1901 г.".3 33.50
03 Jullc 75/79Надпечатки „1909".5 10.72
1910
датаномеримемаркичисти
цена лв.
печат
цена лв.
01 Octlc 80/81Надпечатка „1910" в/у „Фердинанд 1901 г.".2 10.72
1911
датаномеримемаркичисти
цена лв.
печат
цена лв.
14 Feblc 82/93Редовни - Изгледи и портрети.12 120.60 6.70
1912
датаномеримемаркичисти
цена лв.
печат
цена лв.
02 Auglc 94/96Юбилейни - Фердинанд.3 20.10
1913
датаномеримемаркичисти
цена лв.
печат
цена лв.
06 Auglc 100/99Освободителна война7 16.08
1915
датаномеримемаркичисти
цена лв.
печат
цена лв.
06 Jullc 104Надпечатка 10/25 ст. в/у „Фердинанд 1911 г.".1 0.67
07 Novlc 105/1Редовни - изгледи и портрети II издание.7 3.35
1916
датаномеримемаркичисти
цена лв.
печат
цена лв.
09 Marlc 112Надпечатка 3/1 ст. (т.н. Скопска надпечатка).1 8.04
1917
датаномеримемаркичисти
цена лв.
печат
цена лв.
15 Marlc 113/6Надпечатки - "Поща в Ромъния 1916-1917"4 2.01
14 Auglc 117/4Освобождението на Македония (Първо военно издание).8 5.36
1918
датаномеримемаркичисти
цена лв.
печат
цена лв.
01 Janlc 125/7Освобождението на Македония (Второ военно издание).3 0.67
01 Jullc 128/1Юбилейни - Фердинанд.4 1.34