новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
помощкошница
and or
        
bulgaria 1919 - 1928
1879-1888 | 1889-1898 | 1899-1908 | 1909-1918 | 1919-1928 | 1929-1938 | 1939-1948 | 1949-1958 | 1959-1968 | 1969-1978 | 1979-1988 | 1989-1998 | 1999-2008 | 2009-2018 |
Забележка: На тази страница може да поръчате само пълни серии ако са налични. Моля кликнете на името на сериятаза да видите детайлите и изображенията. Също ще може да проверите за отделни стойности първодневни пликове, куриози и вариации.

Моля изберете как да се показват страниците: без изображения с изображения

1919
датаномеримемаркичисти
цена лв.
печат
цена лв.
03 Octlc 132/3Редовни - Народно събрание.2 0.27
03 Octlc 134/1Редовни - Борис.8 1.34
1920
датаномеримемаркичисти
цена лв.
печат
цена лв.
22 Junlc 142/1Надпечатка „За нашите пленници".10 2.68
24 Octlc 152/770 г. от рождението на Ив. Вазов.6 4.02
1921
датаномеримемаркичисти
цена лв.
печат
цена лв.
23 Marlc 164/6Редовни (Лондонско издание).13 20.10
11 Junlc 158/3Освобождението на Македония (Трето военно издание).6 2.01
30 Declc 177/5Джеймс Дейвид Баучьр.9 4.02
1924
датаномеримемаркичисти
цена лв.
печат
цена лв.
10 Novlc 186/3Надпечатки - нови номинали.8 1.34
1925
датаномеримемаркичисти
цена лв.
печат
цена лв.
01 Marlc 194/8Редовни.15 93.80
1926
датаномеримемаркичисти
цена лв.
печат
цена лв.
02 Junlc 209/150 г. от смъртта на Христо Ботев.3 4.02
1927
датаномеримемаркичисти
цена лв.
печат
цена лв.
03 Janlc 212/5Редовни. Лъвчета4 0.67
07 Novlc 216/7Въздушна поща. Надпечатка - самолет I2 3.35
1928
датаномеримемаркичисти
цена лв.
печат
цена лв.
15 Aprlc 218/9Надпечатка - самолет II2 73.70
10 Maylc 220/2Надпечатка - самолет променени цветове3 13.40
03 Octlc 223/5Редовни.3 4.02